REKLAMACE A VRACENI Z BOŽI 


Informujte nás nejprve prosím e-mailem na jenbylinky@gmail.com nebo telefonicky na 739 421 563

Lhůta pro vrácení zboží Trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Pro její dodržení je rozhodující, kdy je nám doručeno odstoupení od smlouvy. Zboží nám musí být vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.

Jak postupovat Nejprve nám e-mailem pošlete informaci o odstoupení od smlouvy a přiložte fakturu. Zboží uveďte prosím do původního stavu.

Musí být vráceno kompletní a nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nesete vy jako kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, jsme oprávněni uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Nejraději budeme, pokud zboží odešlete včetně původního obalu a výplně. Obal sice není předmětem koupě ani součástí koupené věci, ale uděláte nám tím radost a ulehčíte práci :-)

Zboží pak neodkladně pošlete na naši adresu: Michael Vorbis
Místecká 120, 73921 Paskov,
Česká republika

Vrácení peněz Proběhne nejdéle do 14 dnů od doručení vráceného zboží a to stejným způsobem, jakým jsme od vás platbu přijali, nebo na váš bankovní účet. Vrátíme vám peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží dopravcem (a to i v případě, že jste zvolili jiný než nejlevnější způsob). To platí pouze v případě, že jste dopravu hradili. Pokud jste od nás měli poštovné zdarma, nárok na vrácení nákladů na dodání zboží vám nevzniká.

ZÁRUKA

Jako spotřebitel máte ze zákona záruku 2 roky. Pokud zboží kupujete jako firma nebo živnostník (tzn. na daňovém dokladu je vaše IČ), platí pro vás záruka pouze 1 rok. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží. Nepočítá se do ní případná reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinnen po skončení záruční opravy zboží převzít. Dojde-li při reklamaci k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začáku od dne převzetí.
 

REKLAMACE

Informujte nás nejprve prosím e-mailem na jenbyliny]gmail.com nebo telefonicky na 739 421 563 : Uplatnění reklamace – reklamační list Pokud to situace vyžaduje, vyzveme vás k odeslání reklamovaného zboží poštou na naši adresu: Michael Vorbis
Místecká 120, 73921 Paskov,
Česká republika Přiložte doklad o koupi (fakturu).

Lhůta pro vyřízení vaší reklamace Pokud jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 14 denní lhůtě. Pokud jste firma nebo podnikatel (obchodujete s námi na základě obchodního zákoníku), neexistuje zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době. Pokud je zboží poškozené Zkontrolujte si prosím zásilku pečlivě při přebírání od dopravce. Zásilku, která jeví známky poškození nebo otevření, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, kontaktujte nás co nejdříve na telefonu 739421563

Pokud bylo zboží dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu Obratem nám zavolejte na 739421563 nebo nám napište na jenbylinky@gmail.com. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

 

 


1. Kdo zpracovává mé osobní údaje? Správcem osobních údajů (dále jen “Správce”) je provozovatel tohoto webu. Jako správce může zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Úřad pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu).